www.variante.info
Комплексно извършване на преводи - бързо, в срок, без проблеми

23.06.2020 | Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-2.073-0005-С01 за изпълнение на проект с наименование “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

повече информация

Предимството на L&S

Общата цел на фирмата е предлагане на качествени преводачески и други услуги с добавена стойност при стриктното спазване на нормативните изисквания.

Основната отговорност за качеството на услугите носи ръководството на фирмата. Затова сред основните стратегически цели е изграждане и внедряване на Система за управление качеството на преводаческите услуги, която да осигурява високо равнище на качеството на преводите.

Благодарение на опитния управленски екип и високо квалифицирани служители, установените контакти с клиентите, съчетаване на съвременни технологии за изграждане и поддръжка на информационните масиви, фирма L&S успешно се налага на пазара на преводаческите услуги.

Всички преводачи се подбират въз основа на образование и професионална квалификация/специализация, преводаческа и техническа компетентност и опит за текстообработка, ползване на референтни материали и др. Това включва и способността да оценяват проблемите, свързани с разбирането и предаването на текстове, както и способността текстът на превода да се предава в съответствие със специфичните изисквания на клиента.

Гаранция за конфиденциалност:

За фирмата

Преводаческо бюро “L&S” има договор с МВнР под № 1815/2012. На основание на този договор фирмата извършва официални преводи на документи и ценни книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език.

Фирмата извършва следните услуги: писмен превод от/на 26 езика, заверка и легализация на документи във всички министерства и посолства, поставяне на Апостил/Apostille в Консулски отдел на Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието или Министерство на образованието и науката в заявения от Вас срок.

Фирмата е внедрила и поддържа Система за управление на качеството на преводаческите услуги, съответстваща на изискванията на БДС EN 15038:2006 и ISO 9001: 2008, с което декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО.

Опит

Фирмата работи от 2001 г. в областта на преводите и за това време е събран достатъчен професионален опит за успешната реализация на преводаческите проекти.

Гъвкавост

Във фирмата работи млад и компетентен екип, който има една цел – да прилага гъвкавост във взимането на правилни решения и даване на компетентна информация на клиента. С уменията, възможностите и внимателно подбрания екип се предлагат изгодни и ефективни решения за фирми и организации. Преводачите са професионалисти с дългогодишен опит и широки познания в областта на преводите.

Офис Изток »

офис Изток

Понеделник до петък:
08.00 часа до 16.00 часа
Почивни дни:
събота и неделя
Тел.: 963 44 04
Факс: 963 44 04
1113 София
Жолио Кюри №48
sliai@abv.bg

 

Офис Младост 1 »

офис Младост 1

Понеделник до петък:
09.00 часа до 17.30 часа
Почивни дни: събота и неделя
Тел.: 974 57 55
Факс: 974 57 55
1784 София
Бул. Йерусалим, бл. 54, офис 11 (на гърба на блока – в двора)
sliai@abv.bg

 

Офис “Бизнес парк София” »

офис Бизнес Парк София

Понеделник до петък:
09.00 часа до 17.30 часа
Почивни дни: събота и неделя
Тел.: 489-81-55
Факс: 489-81-55
Бизнес парк София
Младост 4, Сграда 8 , вх. А-В (Последният офис вдясно преди влизане във входа!)


sliai@abv.bg

 

Услуги

Писмени преводи

Цени:
ФИНАНСОВА ОФЕРТА
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
Вид на превода: писмен
Обикновена поръчка, срок на изпълнение до 5 работни дни:

 • За 1-ва група езици: английски, френски, немски, руски, италиански, испански - по договаряне.
 • За 2-ра група езици: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, унгарски, украински,  португалски, македонски - по договаряне.
 • За 3-та група езици: нидерландски (фламандски, холандски - цена по договаряне.
 • За 4-та група езици (редки езици): шведски, норвежки, датски, албански, арабски, японски, грузински - по договаряне.

Бърза поръчка, срок на изпълнение до 2 работни дни:
+ 50%
Експресна поръчка, срок на изпълнение до 1 час за 1 преводаческа страница: + 100%

Забележка: Цената се изчислява на основание на преведения текст, а не на основание на текста-първоизточник. Една преводаческа страница е равна на 1800 знака с шпации (по БДС). Тя се изчислява по следния начин при: Tools/Word count/Characters (with spaces), като разделите резултата на 1800.

 

Устни преводи

Фирмата е специализирана в областта на писмените преводи.

 

Легализации

Срокове за легализация на общински документи, издадени на територията на РБ и за документи, които са издадени в чужбина и заверени с APOSTILLE, или в страни, с които РБ има правна спогодба:

 • Бавна поръчка до 4 работни дни
 • Бърза поръчка до 2 работни дни
 • Експресна поръчка в рамките на 1 работен ден

За дипломи и удостоверения, и други документи, които подлежат на заверка с APOSTILLE от Министерство на образованието и науката*:

 • Бавна поръчка до 11 работни дни
 • Бърза поръчка до 7 работни дни
 • Експресна поръчка в рамките на 6 работни дни

*Заверката с APOSTILLE в Министерство на образование и науката отнема най-малко 5 работни дни!

Срокове за легализация на документи, които подлежат на заверка с APOSTILLE от Министерство на правосъдието на РБ, например съдебни решения, пълномощни , декларации, нотариално заверени на удостоверения за професионална квалификация или езикови курсове и на служебни бележки, издадени от частни фирми и др.:

 • Бавна поръчка до 8 работни дни
 • Експресна поръчка до 4 дни

За обемни документи, които подлежат на легализация, цените се договарят в офисите на фирмата!

 

Работни езици

I група езици - английски, френски, немски, руски, италиански, испански

II група езици - гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, унгарски, украински, португалски, македонски

III група езици - нидерландски (фламандски, холандски)

IV група езици (редки езици) - шведски, норвежки, датски, албански, арабски, японски, грузински